What if you find your soul mate.. at the wrong time?

Heshtja 24.04.2014

Heshtja kërkon një forcë të madhe dhe gjithashtu një durim të fortë.
Ndonjëherë heshtim sepse s'duam të lëndojmë të tjerët, ndonjëherë heshtim për ta kontrolluar veten nga instiktet njerëzore
dhe ndonjëherë heshtim nga DASHURIA që ndjejmë për dikë.

24.4.14 15:18

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL


Werbung